10.04.2016

ychwanegwyd gan

Neithiwr mi fuo ni'n chwara' ym mhriodas Fflur ac Owain yn Nant Gwrtheyrn. Roedd hi'n ddiwrnod braf yn y Nant - llongyfarchiadau mawr a phob dymuniad da iddyn nhw at y dyfodol!

Diolch o galon am y gwahoddiad - gawson ni amser gwych, a chynulleidfa arbennig. 

Cyngerdd Mer...

03.04.2016

ychwanegwyd gan

Heddiw mi fuo ni'n chwarae setiau acwstig mewn dwy dafarn yn Llyn. Pnawn ma mi fuo ni yn Nhafarn Ty Coch Porthdinllaen, ar lan y mor yn diddanu'r criw yno! Roedd dipyn o bobl wedi ymhel ac mi gafwyd set hwyliog iawn! (Mi fyddwn ni nol yn Ty Coch hefo'r band llawn am se...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon