20.09.2015

ychwanegwyd gan

Ha' Bach y Fic lwyddianus dros ben unwaith eto eleni - diolch a llongyfarchiadau I bawb fu wrthi yn paratoi, a diolch am y gwahoddiad I ddod i'r wyl am yr ail flwyddyn yn olynol I ganu. Pleser oedd rhannu llwyfan y nos gyda Cowbois Rhos Botwnnog a Candelas, dau o fawri...

11.09.2015

ychwanegwyd gan

Neithiwr mi fuo ni yn chwarae mewn gig elusennol yng Nghlwb Rygbi Pwllheli er mwyn codi arian tuag at Ward Alaw. Roedd y noson, gyda ni, Bwncath, y Chwedlau a Gwilym Bowen, yn llwyddiant mawr a chafwyd elw sylweddol tuag at yr achos. Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i ge...

10.09.2015

ychwanegwyd gan

Daeth yr haul allan i dywynnu ar Bendraw'r Byd ddydd Sadwrn diwethaf, a chawsom y pleser o berfformio i dafarn orlawn Ty Newydd Aberdaron, yn ogystal a'r rhai ar y traeth! Gig arbennig a diolch i Magi Tudur a Plu am rannu'r llwyfan hefo ni. Gyda'r nos mi fuon ni mewn p...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon