21.08.2015

ychwanegwyd gan

Bore 'ma fuo ni yn stiwdio'r BBC ym Mangor yn recordio sesiwn fyw o dair can a sgwrs ar gyfer rhaglen Dylan Jones (oedd dan ofal Aled Hughes gan fod Dylan ar ei wyliau!) Cawsom groeso cynnes ac isod mae'r linc i wrando ar y sesiwn, yn ogystal a'r amseroedd o fewn y rha...

19.08.2015

ychwanegwyd gan

Diolch i'r criw ddaeth i'n gwylio b'nawn Sadwrn yng Ngwyl Glassbutter Beach, Llanbedrog! 
I ddod wythnos yma: Sesiwn fyw ar Radio Cymru fore Gwener, a gig mewn parti preifat nos Sadwrn. Gig cyhoeddus nesaf - Gwyl Pendraw Byd, 5ed o Fedi! Diolch x

14.08.2015

Yn 'doedd hi'n 'Steddfod wych!? Diolch Maldwyn a'r Gororau! Un gig fach oedd gennym ni yn ystod yr wythnos sef ar lwyfan Ty Gwerin bnawn Sul agoriadol yr eisteddfod. Cafwyd criw bach da i wylio, yng ngodidowgrwydd y babell 'iwrt' hardd sydd yn gartref i dy Gwerin ers d...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon