23.03.2015

ychwanegwyd gan

P'nawn ddoe fuo ni yn chwara' yn Stiwdio 1 yn Galeri hefo Cowbois Rhos Botwnnog. 

Bwriad Stiwdio 1 yn syml ydi i greu platform i adeiladu cyswllt rhwng cynulleidfaoedd, perfformwyr a'r gymuned yn enhangach.  Daeth criw bach da i wrando o ystyried pa mor braf oedd hi t...

14.03.2015

ychwanegwyd gan

Carwyn Williams o Forfa Nefyn yw ein basydd newydd! Dyma adeg cyffrous i'r band wrth symud ymlaen i recordio a gyda llawer o gigs ar y gorwel! Gig cyntaf Carwyn hefo Patrobas fydd Pnawn Sul y 22ain o Fawrth yn Galeri Caernarfon, i gefnogi Cowbois Rhos Botwnnog.
Penwyth...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon