14.12.2014

Hoffai'r band ddiolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gefnogi CALAN ym Mhlas Glyn y Weddw yn ddiweddar. Nhw yw'r band gwerin mwyaf poblogaidd yng Nghymru ar hyn o bryd, ac mae'n fraint mawr i ni gael rhannu llwyfan a nhw. Pob lwc iddynt ar eu taith o gwmpas Prydain, Ame...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon