29.09.2014

ychwanegwyd gan

Gigs dwbwl penwythnos yma a 'da ni'n nacyrd! Parti penblwydd yn Ty Newydd Sarn oedd Nos Sadwrn, yn rhannu'r llwyfan efo John ac Alun. Cafwyd noson wych a gobeithio bod Hannah wedi mwynhau ei hun wrth ddathlu ei unfed ar hugain.

Wedyn neithiwr mi fuon ni yn nhafarn y C...

23.09.2014

Bangar o gig yn Ha' Bach y Fic Nos Sadwrn! Y gig gora' 'leni o ran atmosffer!
Cafwyd noson i'w gofio gyda Y Chwedlau yn dechrau petha' tua 3:30pm am wyl a aeth ymlaen tan un o'r gloch y bore.

Roeddem ni'n canu am 9:30 ac mi fuom ni yn ol wedyn i wneud cwpwl o eitemau...

01.09.2014

ychwanegwyd gan

Y bandiau eraill yn perfformio oedd yr Hwntws a'r Chwedlau. Roedd yn bleser cael cyd berfformio a nhw.

Roedd tafarn y Ty Newydd dan ei sang a'r lleisiau yn codi'r to wrth gyd-ganu yr hen ffefrynnau.

Pnawn gwych, ac edrychwn ymlaen i fod yn ol yno flwyddyn nesaf.


Ar...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon