09.05.2019

Braf yw cael cyhoeddi ein bod yn perfformio ar Lwyfan y Lanfa yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd. Byddwn yn perfformio am 7 y.h ar Nos Iau, Mai 30 - gobeithio 'gwelwn ni chi yno!

Dyma'r artistiaid eraill sy'n perfformio, yr amseroedd a'r dyddiadau:-

Am fwy...

28.03.2019

Diolch yn fawr i griw Ysgol Bontnewydd am y croeso pnawn'ma - braf iawn gweld cymaint o'r plant yn medru chwara' offeryn, daliwch ati, mi oeddach chi'n wych!

Pawennau Llawen di-ri ar y ffordd adra....

23.03.2019

Diolch am y croeso draw yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli neithiwr - braf oedd gweld criw bach yno a chael mwynhau'r ffilm 'Anorac' i ddilyn ein gig! 

04.03.2019

Cicio'r Bar, Aberystwyth

Cawsom noson ddifyr iawn yn un o ddigwyddiadau Cicio'r Bar, Aberystwyth. Noson wedi ei threfnu gan Eurig Sailsbury a Hywel Griffiths, yn cynnwys barddoniaeth a cherddoriaeth.

Braf oedd cael rhannu llwyfan a Karen Owen am y tro cyntaf hefyd; cadwc...

10.02.2019

Cafwyd croeso cynnes yn eglwys St. Cwyfan, Tudweiliog fel rhan o  ddigwyddiad Taran Tawel - yno'n perfformio oedd Ysgol Gynradd Tudweiliog, Bwncath, Côr Meibion Carnguwch a ninnau.

Gallwch weld uchafbwyntiau'r dydd ar y fideo hwn:

02.05.2018

Braf iawn yw cael cyhoeddi ein gigs dros yr haf eleni, a mae dwy wŷl sy'n newydd sbon i ni fel band - cliciwch ar y lluniau isod am fwy o fanylion. Welwn ni chi'n fuan!

15.04.2018

Braf iawn oedd cael dychwelyd i Gricieth neithiwr i berfformio ar gyfer Clwb Gwerin y Castell; hon oedd ein gig gyntaf ers ddiwedd Ionawr, a roedd hi'n braf cael y croeso cynnes. Roedd y noson wedi gwerthu allan, a roedd yr ystafell dan ei sang - diolch i chi 'gyd am d...

23.03.2018

Braf yw cael cyhoeddi ein bod yn dychwelyd i wŷl Tafwyl yn Nghastell Caerdydd 'leni! 

Mi fyddwn ni'n perfformio yn Y Sgubor ar ddydd Sadwrn, Mehefin 30ain am 4y.p - byddai'n braf eich gweld yno!

www.tafwyl.org 

01.01.2018

Dydd Sant Steffan a'r Flwyddyn Newydd

07.12.2017

Y diweddaraf am yr hyn fydd yn cymryd lle dros y 'Dolig!

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon