Gigs Blaenorol / Previous Dates

 

2020

18 / 01 / 2020 - Digwyddiad Preifat

2019 

26 / 12 / 2019 - Tŷ Coch, Porthdinllaen

07 / 12 / 2019 - Portmeirion

06 / 12 / 2019 - Lion, Tudweiliog

23 / 08 / 2019 - Digwyddiad Preifat

10 / 08 / 2019 - Ty Gwerin Eisteddfod Llanrwst

23 / 06 / 2019 - Tafwyl, Castell Caerdydd

21 / 06 / 2019 - Sesiwn Nos Wener, Talybont

08 / 06 / 2019 - Gwyl Fwyd Pwllheli

30 / 05 / 2019 - Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd

 

22 / 03 / 2019 - Neuadd Dwyfor, Pwllheli

02 / 03 / 2019 - Gwyl y Pethau Bychain, Machynlleth

27 / 02 / 2019 - Galeri, Caernarfon

07 / 02 / 2019 - Cicio'r Bar, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

2018

15 / 12 / 2018 - Eglwys Sant Cwyfan, Tudweiliog

14 / 12 / 2018 - Gig Ysgolion Cynradd Sir Benfro, Pafiliwn Sioe Hwlffordd

22 / 09 / 2018 - Gig 40-mlwyddiant y Ganolfan Iaith, Nant Gwrtheyrn

02 / 09 / 2018 - Gig Cantre'r Gwaelod, Aberystwyth

10 / 08 / 2018 - Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

21 / 07 / 2018 - Sesiwn Fawr, Dolgellau

14 / 07 / 2018 - Parti Ponty, Pontypridd

07 / 07 / 2018 - Gŵyl Nôl a Mlân, Llangrannog

30 / 06 / 2018 - Tafwyl, Caerdydd

23 / 06 / 2018 - Tŷ Coch, Porthdinllaen

14 / 04 / 2018 -  Gwesty'r Marine, Cricieth

27 / 01 / 2018 - Gwyl Gwion Bach, Llanfaircaereinion

2017

31 / 12 / 2017 - Nant Gwrtheyrn, Llithfaen (Gyda Band Pres Llareggub)

26 / 12 / 2017 - (5.pm) Y Fic, Llithfaen

26 / 12 / 2017 - (2 p.m) Tŷ Coch, Porthdinllaen

01 / 12 / 2017 - Y Lion, Tudweiliog

18 / 11 / 2017 - Nadolig Llandudno

06 / 10 / 2017 - Clwb Ifor Bach, Caerdydd

16 / 09 / 2017 - 'Ha Bach y Fic, Llithfaen

15 / 09 / 2017 - Gwyl Gwrw Llanbedr, Harlech

09 / 09 / 2017 - Digwyddiad Preifat, Llanrwst

27 / 08 / 2017 - Digwyddiad Preifat, Llangollen

 

15 / 08 / 2017 - Gwyl y Dyn Gwyrdd, Crughywel / Green Man Festival, Crickhowell

11 / 08 / 2017 - Ty Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

 

11 / 08 / 2017 - Stondin Coleg Cymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

09 / 08 / 2017 - Y Llannerch, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

 

05 / 08 / 2017 - Llwyfan y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

 

29 / 07 / 2017 - Gwyl Cwrw Llyn, Nefyn

22 / 07 / 2017 - Parti Preifat, Clwb Golff Nefyn

22 / 07 / 2017 - Sesiwn Fawr Dolgellau

15 / 07 / 2017 - Ty Coch, Porthdinllaen (gyda Gwawn)

14 / 07 / 2017 - Y Llofft, Tafarn y Fic, Llithfaen (gyda Cowbois Rhos Botwnnog)

13 / 07 / 2017 - Canolfan Y Felin Uchaf (gyda Gwilym Bowen Rhys)

08 / 07 / 2017 -  Gwyl Gwrw Mawddwy (gyda Gwilym Bowen Rhys)

08 / 07 / 2017 - Gwyl Arall Caernarfon (Pnawn Gwerin gyda Beth Celyn, Elidyr Glyn, Gwilym Bowen Rhys, Twm Morys a Gwyneth Glyn, a Cowbois Rhos Botwnnog 

04 / 07 / 2017 - Clwb y Bont, Pontypridd (gyda Gwilym Bowen Rhys)

02 / 07 / 2017 - Tafwyl, Caerdydd

01 / 07 / 2017 - Parti Priodas, Pwllheli

30 / 06 / 2017 - Y Parlwr, Caerdydd (gyda Gwilym Bowen Rhys)

30 / 06 / 2017 (pnawn) - Canna Deli, Caerdydd (gyda Gwilym Bowen Rhys)

24 / 06 / 2017 - Slam Fwyd, Esplanade Cricieth

20 / 06 / 2017 - Pontio, Bangor (Noson Lawen)

28 / 05 / 2017 - Parti preifat, Y Bala

27 / 05 / 2017 - Rali Ffermwyr Ifanc Eryri, Y Goetre, Efailnewydd (gyda Gwilym Bowen Rhys, Y Chwedlau)

19 / 05 / 2017 - Gwyl Cwrw ar y Cledrau, Dinas, Caernarfon (gyda Band Pres Lareggub)

13 / 05 / 2017 (nos) - Ty Newydd, Sarn Mellteyrn

13 / 05 / 2017 (pnawn) - Gwyl 5 Rhanbarth, Bangor

13 / 05 / 2017 (hanner dydd) - Gwyl Fwyd Caernarfon, Llwyfan yr Harbwrfeistr

29 / 04 / 2017 - Tafarn y Fic, Llithfaen

28 / 04 / 2017 - Saith Seren, Wrecsam (gyda Alistair James)

15 / 04 / 2017 - Parti Priodas, Castell Deudraeth

08 / 04 / 2017 - Gwyl Gwrw lansiad Sesiwn Fawr Dolgellau (gyda Bwncath, Hywel Pitts, Yr Oria a mwy)

31 / 03 / 2017  Canolfan Nefyn (gyda Welsh Whisperer a Tegid Rhys)

25 / 02 / 2017  Neuadd Trawsfynydd (gyda Yr Oria)

28 / 01 / 2017  Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

01 / 01 / 2017  Nanhoron Arms, Nefyn

 

2016

 
27 / 12 / 2016  Y Whitehall, Pwllheli - Pnawn Prosecco

26 / 12 / 2016  Y Fic, Llithfaen (4yh) (gyda Ffracas)

26 / 12 / 2016  Ty Coch, Porthdinllaen (2yh)

16 / 12 / 2016  Ysgol Botwnnog (gyda Pyroclastig)

09 / 12 / 2016  Clwb Rygbi Pwllheli - Gig 400 Ysgol Botwnnog (gyda Cowbois Rhos Botwnnog a Pyroclastig)

03 / 12 / 2016  Parti Priodas, Bron Eifion, Cricieth

08 / 10 / 2016  Yr Hen Goleg, Aberystwyth (noson i gyfarch Eurig Salisbury ar ennill y Fedal Ryddiaith)

23 / 09 / 2016  Neuadd Y Farchnad, Caernarfon (gyda'r Moniars a Bryn Fon)

17 / 09 / 2016  Gwyl Ha' Bach y Fic (gyda Gai Toms a'i fand, Brython Shag ac eraill)

17 / 09 / 2016  Noson Lawen, Ysgol Botwnnog (gyda Cowbois Rhos Botwnnog, John ac Alun ac eraill)

03 / 09 / 2016  Parti Priodas, Cricieth

27 / 08 / 2016  Gwyl Crug Mawr, Aberteifi

24 / 08 / 2016  Eglwys Sant Hywyn, Aberdaron (gyda Tegid Rhys a Plu)

23 / 08 / 2016  Noson Lawen, Nant Gwrtheyrn

17 / 08 / 2016  Noson Lawen, Felin Uchaf, Rhoshirwaun

13 / 08 / 2016  Gwyl Taran Tudweiliog (gyda Pyroclastig, John ac Alun, Candelas, ac Yws Gwynedd)

12 / 08 / 2016  Parti Preifat, Llwyndyrus

10 / 08 / 2016  Ty Coch, Porthdinllaen

04 / 08 / 2016  Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau

03 / 08 / 2016  Bws #PethauBychain, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau

02 / 08 / 2016  Ty Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau

23 / 07 / 2016  Parti Priodas, Llangwnadl

23 / 07 / 2016  Gwyl Cwrw Llyn, Nefyn

19 / 07 / 2016  Gwersyll Penmaenau, Llanelwedd

17 / 07 / 2016  Fountain Inn, Llanelwedd

16 / 07 / 2016  Sesiwn Fawr Dolgellau

09 / 07 / 2016  Digwyddiad Elusennol, Rhoshirwaun

08 / 07 / 2016  Gwyl Arall, Caernarfon

06 / 07 / 2016  Y Ganolfan, Nefyn - digwyddiad gyda ymwelwyr o Trinidad a Tobago a Lebanon

05 / 07 / 2016  Y Felin Uchaf, Rhoshirwaun (gyda Twm Morys, Gwyneth Glyn, Angharad Wynne, ac Eban Pari)

02 / 07 / 2016  Clwb Rygbi Pwllheli (gyda Bwncath a Ffracas)

28 / 06 / 2016  Y Pengwern, Llan Ffestiniog

25 / 06 / 2016  Parti Priodas, Sarn Mellteyrn

24 / 06 / 2016  Ysgol Gynradd Pentreuchaf (Taith ysgolion cynradd 2016)

23 / 06 / 2016  Ysgol Morfa Nefyn (Taith ysgolion cynradd 2016)

22 / 06 / 2016  Ysgol Gynradd Llanbedrog (Taith ysgolion cynradd 2016)

21 / 06 / 2016  Ysgol Gynradd Brynaerau (Taith ysgolion cynradd 2016)

20 / 06 / 2016  Ysgol Gynradd Tudweiliog (Taith ysgolion cynradd 2016)

18 / 06 / 2016  Parti Preifat, Clwb Rygbi Pwllheli

18 / 06 / 2016  Gwyl Blas y Mor, Porthdinllaen

17 / 06 / 2016  Bryn Hir, Criccieth (gyda Bryn Fon a'r Band)

01 / 05 / 2016 Cyngerdd Coffa Dr. Meredydd Evans, Pafiliwn Pontrhydfendigaid (gyda Heather Jones, Sian James, Tecwyn Ifan, Parti Cut Lloi, Cor Telynau Teires, Gareth Bonello, Gai Toms, Gwenan Gibbard, Arfon Gwilym a Sioned Webb, Robin Huw Bowen, Linda Griffiths ac eraill)

09 / 04 / 2016  Parti Priodas, Nant Gwrtheyrn

03 / 04 / 2016  Tafarn y Fic, Llithfaen (8pm)

03 / 04 / 2016  Tafarn Ty Coch, Porthdinllaen (3pm)

28 / 03 / 2016  Parti Priodas, Gwesty'r Celt, Caernarfon

26 / 03 / 2016  Whitehall Pwllheli

12 / 03 / 2016  Neuadd y Farchnad, Caernarfon (gyda Y Bandana a Fleur de Lys​)

19 / 02 / 2016  Clwb Rygbi Pwllheli (gyda Pyroclastig​)

02 / 01 / 2016  Tafarn Ty Gwyn, Llanfairpwll, Ynys Mon (gyda Fleur de Lys​)

01 / 01 / 2016  Nanhoron Arms, Nefyn

 

2015

31 / 12 / 2015  Tafarn y Ship Aberdaron

27 / 12 / 2015  Tafarn Whitehall, Pwllheli - Set Acwstig (p'nawn)

19 / 12 / 2015  Nanhoron Arms, Nefyn (parti preifat)

18 / 12 / 2015  Clwb Rygbi Pwllheli (hefo Y Chwedlau​)

11 / 12 / 2015   Tafarn y Fic, Llithfaen (lawnsio'r EP) [18+] (hefo Meinir Gwilym)

05 / 12 / 2015  Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion

04 / 12 / 2015  Noson Llen a Chan, Lolfa Pantycelyn, Aberystwyth (Set Acwstig)

20 / 11 / 2015  21:00 Tafarn y Rhos, Llangefni (Set acwstig unigol gan Wil)

21 / 11 / 2015  Tafarn y Lion, Tudweiliog  14:00 - 19:00 (Set acwstig unigol gan Wil)

19 / 09 / 2015  Gwyl Ha' Bach y Fic, Llithfaen (hefo Y Cledrau, Magi Tudur, Jambyls, Y Chwedlau, Cowbois Rhos Botwnnog, a Candelas)

11 / 09 / 2015  Parti Penblwydd Priodas Preifat, Clwb Rygbi Pwllheli

10 / 09 / 2015  Clwb Rygbi Pwllheli, Codi arian at Ward Alaw (hefo Bwncath, Y Chwedlau, Gwilym Bowen Rhys)

05 / 09 / 2015  Parti Priodas Preifat, Y Rhiw

05 / 09 / 2015  Gwyl Pendraw Byd (hefo Magi Tudur, Plu)

22 / 08 / 2015  Parti Preifat, Edern

15 / 08 / 2015  Gwyl Glassbutter Beach, Llanbedrog

12 / 08 / 2015  Amphitheatre awyr agored Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

02 / 08 / 2015  Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod - Llwyfan Ty Gwerin, 12pm

25 / 07 / 2015  Parti Preifat, Carrog, Corwen

25 / 07 / 2015  Gwyl Cwrw Llyn, Nefyn (hefo Y Chwedlau, J.D & Co, Y Bandana )

18 / 07 / 2015  Penmaenau, Llanelwedd (hefo Fleur de Lys, Calfari )

17 / 07 / 2015  Sesiwn Fawr Dolgellau, Nos Wener (hefo Urban Folk Quartet, Al Lewis Band, 9Bach, Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr )

11 / 07 / 2015  Clwb Canol Dre, Caernarfon - Noson 4a6 i lawnsio'r sengl newydd (hefo Y Chwedlau, Y Galw)

10 / 07 / 2015  Clwb Rygbi Pwllheli (hefo Y Chwedlau, John ac Alun)

04 / 07 / 2015  Digwyddiad C.Ff.I, Ty Isaf, Tudweiliog

27 / 06 / 2015  Tafarn Ty Coch, Porthdinllaen

21 / 06 / 2015  Nant Gwyrtheyrn (Sul y Tadau)

23 / 04 / 2015  Cynhadledd Parciau Cenedlaethol Rhyngwladol, Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

04 / 04 / 2015  Plas Coch, Y Bala (Hefo Y Cledrau a Fleur de Lys)

28 / 03 / 2015 Clwb Rygbi Pwllheli (Hefo Y Chwedlau)

22 / 03 / 2015  Galeri, Caernarfon (Hefo Cowbois Rhos Botwnnog)  

20 / 02 / 2015 - Y Ship, Aberdaron

22 / 01 / 2015 - Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli

 

2014

31 / 12 / 2014 - Whitehall, Pwllheli

20 / 12 / 2014 - Ty Newydd Sarn (Hefo Y Galw)

12 / 12 / 2014 - Ysgol Dyffryn Nantlle (Hefo Mali Llyfni, Y Chwedlau, Y Rhacs)

07 / 12 / 2014   (acwstig) Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog - Cefnogi y grwp gwerin Cymraeg CALAN  - Supporting the Welsh folk group Calan
Mwy o wybodaeth am y daith Calan Close Up and Personal ar wefan y band:  http://www.calan-band.com/

Gwefan Plas Glyn y Weddw: http://www.oriel.org.uk/

05 / 12 / 2014 - Tafarn y Lion, Tudweiliog

29 / 11 / 2014 - Tafarn y Fic, Llithfaen

29 / 11 / 2014 - Hwyl yr Wyl, Pwllheli

14 / 11 / 2014 - Clwb Golff Nefyn (fel 'Y Nhw') gyda aelodau 'Y Chwedlau'.

08 / 11 / 2014 - Parti Preifat, Pwllheli

18 / 10 / 2014 - Parti Preifat, Tudweiliog

28 / 09 / 2014 - Cliffs Morfa Nefyn

27 / 09 / 2014 - Ty Newydd Sarn, Parti Prefat
Bandiau eraill: John ac Alun

20 / 09 / 2014 Gwyl Haf Bach y Fic Tafarn y Fic, Llithfaen, p.m.
Bandiau eraill: Ail Symudiad, Cowbois Rhos Botwnnog, Y Chwedlau, Gwerinos, Gwilym Bowen, Mr Huw

13 / 09 /2014        Gwyl Glyndwr, Machynlleth
yn cefnogi Cowbois Rhos Botwnnog

30 / 08 /2014    Gwyl Pendraw Byd, Ty Newydd Aberdaron (Perfformio am 2.00 pm)
Bandiau eraill - Yr Hwntws, Y Chwedlau

16/08/2014 Gwyl Taran Tudweiliog
Bandiau eraill - Band6, Geraint Lovgreen a'r Enw Da, John ac Alun, Edward H Dafis

07/08/2014    Parti preifat

03/08/2014    Tafarn y Cliffs, Morfa Nefyn efo The Coffin Dodgers (set acwstig)

03/08/2014    Cyngerdd Agor Gorsaf RNLI newydd Porthdinllaen.
Bandiau eraill - The Coffin Dodgers

20 / 07 / 2014        Tafarn y Vaynol Arms, Abersoch,

Clwb Golff Nefyn Mehefin 2014

Clwb Rygbi Pwllheli Ebrill 2014

Plas Glyn y Weddw Dydd Gwyl Ddewi 2014

Clwb Hwylio Pwllheli Chwefror 2014

Lion Tudweiliog Flwyddyn Newydd 2014 (Wil a Iestyn)

 

2013

Clwb Golff Nefyn, Tachwedd 2013

Digwyddiad C.Ff.I, Llanwnda 2013

Rali C.Ff.I Eryri, Mai 2013

Ras Aredig Sarn a'r cylch, Ebrill 2013

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon